In English

Styrelsen

Tommy Lennartsson, ordförande

Naturvårdsbiolog, arbetar på SLU Centrum för Biologisk Mångfald och Upplandsstiftelsen. Forskar på samband mellan markanvändning och biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskap, särskilt biologiskt kulturarv och betydelsen av markanvändningshistoria. Ett annat forskningsfält är biologisk mångfald i vägrenar och andra infrastruktur-biotoper.

Karin Bengtsson, sekreterare

Lektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet Campus Gotland. Doktorsexamen i ekologisk botanik vid Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet 1993, Forskarassistent vid Institutionen för naturvårdsbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1997-2001. Forskningsinriktning mot växters populationsekologi och naturvård i kulturpåverkade gräsmarker. Undervisat sedan 1980-talet i ekologi, naturvård, miljövård och hållbar utveckling. Sedan 1994 sekreterare i styrelsen för Stiftelsen Extensus.

Kontakt: karin.bengtsson@ebc.uu.se
Uppsala universitet, Campus Gotland, 621 67 Visby

Mikael Lönn, kassör

Lektor i biologi vid Högskolan i Gävle, dessförinnan Södertörns högskola. Doktorsexamen i ekologisk botanik vid Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet 1994. Forskningsintresse särskilt växters populationsgenetik i relation till miljön (genekologi). Undervisning i ekologi, evolution, naturvård och utepedagogik.

Kontakt: mikael.lonn@hig.se

Laura Parducci, ledamot

Associate Professor vid avdelningen för miljöbiologi vid Sapienza Universitet i Rom och gästforskare vid växtekologi och evolution vid Uppsala Universitet. Forskar på trädpopulationer från kalla klimat genom att undersöka deras gamla DNA-spår konserverade i sjöar, torv och permafrostsediment.

Kontakt: Laura.Parducci@uniroma1.it eller Laura.Parducci@ebc.uu.se
Miljöbiologi, Sapienza Universitet, Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Rom, Italien
Växtekologi och Evolution, Uppsala Universitet, Norbyvägen 18 D, SE-752 36, Uppsala; Sverige

Emil V. Nilsson, ledamot

Emil är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift som är en medlemstidskrift för Svenska Botaniska Föreningen som grundades 1907. Han doktorerade i ekologisk botanik vid det som då kallades avdelningen för växtekologi, numer växtekologi och evolution, på Uppsala universitet. Emil har tidigare arbetat på museet Biotopia i Uppsala och är ideellt engagerad i diverse frågor som rör biologisk mångfald och praktisk naturvård.

Kontakt: vetenskapspedagogen@gmail.com

Jerry Skoglund, adjungerad

Ordförande och primus motor i Extensus 1994-2021. Doktorsexamen i ekologisk botanik vid Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet 1990 om fröbank och regeneration i våtmarker. Verksam vid SLU 1991-2008 som forskare, föreläsare och studierektor. Engagerad i växtsuccessionsprojekt i Tanzania och Etiopien. Undervisat i bl.a. tropisk ekologi, växtekologi och naturskogsekologi.

Kontakt: jerry.skoglund@gmail.com